• При дебелини до 3 мм се подбира диаметър 2.5 мм, от 3 до 6 мм - диаметър 2.5 или 5 мм, над 6 мм - диаметър 2.5, 5 или 10 мм,
  • за стомани и чугуни, и подбран диаметър на сферата 10 мм, силата е 30 000 N.
  • продължителността на задържане след натоварване е 10-15 секунди за стомани и чугуни, като може да достигне до три минути при изследването на меки и пластични метали.