При D=10 мм, F=30 000 N, t=10-15 сек и отчетена от таблицата стойност 198, твърдостта по Бринел се изписва така: 198 HB.

При изпитване, проведено при различни от посочените по-горе условия, те се отбелязват допълнително към резултата.
Например, при D=5 мм, F=10 000 N, t=30 сек  и  отчетена от съответната таблица стойност XXX, твърдостта по Бринел се изписва така: XXX HB 5/10000/30.

HB има дименсия (daN/mm²), но тя не се изписва, както е и при другите разглеждани тук методи. Изговаря се - твърдост по Бринел, еди колко си единици.