CastingArea, Една леярска страница, Твърдост по Бринел и Роквел, моменти от упражнение в ТУ-София

Определяне на твърдостта по Бринел и Роквел, снимки от упражнение по Материалознание в ТУ-София.
Обратно CastingArea - Main page