ПРОГРЕС АД  -  СТАРА ЗАГОРА


"Прогрес" АД е специализирано за производство на висококачествени отливки от сив, модифициран и сферографитен чугун.

Отливките от хидроплътен чугун се използват широко в хидравликата, пневматиката, автомобилостроенето, хранително–вкусовото и текстилно машиностроене. Чугунените отливки за канализационни шахти, и декоративните художествени отливки като улични и паркови осветители, чешми, пейки, фонтани, огради и др. намират все по–голям пазар както в страната, така и в страните от Европейския съюз.

"Прогрес" АД произвежда и консумативи за леярското производство като модификатори (материали за модифициране на чугуна) и шлакоотделящ флюс.

Предприятието има капацитетни възможности за производство на 11 000 тона чугунени отливки годишно.

За контакти:

"ПРОГРЕС" АД

Индустриална зона, 6000 Стара Загора
тел.: (042) 605697,  факс: (042) 605661
e-mail:   contact@progress-sz.com
website: www.progress-sz.com