ВИПОМ АД - ВИДИН


Фирма "Випом" АД е специализиран производител на помпи, помпени агрегати, помпени станции, малки ВЕЦ и отливки от:
  • сив чугун - СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ25;
  • бронз – CuSn3Zn7Pb5Ni.
Произвежданите помпи са центробежни, вихрови и диагонално-тръбни със следния обхват от технически параметри:
  • Дебит - от 0.3 до 1800 l/sec;
  • Напор - от 4 до 450 м.в. стълб;
  • Мощност - от 0.37 до 1000 kW.
Вече над 50 години леярският цех на фирмата осигурява висококачествени хидравлично плътни отливки, издържащи на налягане до 5.5 МРа, за собственото производство и външни клиенти. Отливките са с единично тегло от 1 кг до 2000 кг и се получават във форми от пясъчно-бентонитни смеси — ръчна и машинна формовка. Сърцата в зависимост от габаритите и сложността се изработват с различни свързващи вещества - маслени, втвърдявани чрез нагряване, самовтвърдяващи се - на база фуранова смола и плакиран пясък, Hot Box процес.

През последните 10 години в цеха е усвоена и се произвежда широка гама художествени отливки, предназначени предимно за износ.

Фирмата разполага с обособено звено за проектиране и изработване на моделно-касова екипировка за отливките.

Натрупаният опит, високият професионализъм и внедрената във фирмата система за качество на управление ISO 9001 са гаранция за добрия външен вид и високото качество на произвежданите отливки и изделия.

За контакти:

"ВИПОМ" АД

Завод
ул."Цар Иван Асен ІІ" 9, 3700 Видин
тел.: (094) 609 025,  факс: (094) 609 021

Офис
ул."Теменуга" 2А, ет.1, ап.1, 1574 София
тел. / факс: (02) 971 5670

e-mail:   vipom@vipom.com
website: www.vipom.com