GAMA PROEKT JSC - BULGARIA
ГАМА ПРОЕКТ АД - Габрово


Gama Proekt JSC is 80% private - "Gama Proekt 99" JSC, Gabrovo and 20% state owned - the Republic of Bulgaria Ministry of Economics, Sofia.

The company offers:
 • tooling equipment (designing and manufacturing to customer's order) - pressure casting moulds, dies for gravity casting of aluminum and zinc-aluminum alloys, stamping tools, dies, injection moulds, blow moulds, moulds for blow-moulding of polyethylene parts, benders, measuring tools (gauges), non-standard cutting tools;

 • manufacturing of specialized machines and equipment - pipe-threading machines, pipe-bending machines, devices for manufacturing of decorative parts;

 • automation devices - inductive proximity switches, photoelectric switches, electronic timers with digital indication, impulse counters with digital indication, supply blocks;

 • production of medical apparatuses - precision medical infusion device, suction pumps, thermo press for differentiated polymerization with temperature and pressure regulation, centrifugal casting apparatus for dentures and crowns;

 • production of armament and defense appliances - gun lock, device for loading hunting cartridges, portable metal detector;

 • designing and production of non-standard mechanical, electromechanical and electronic devices (to customer's order or documentation presented).
Contact:

Dobromir Georgiev  -  Managing Director

GAMA PROEKT JSC

164, Orlovska str., P.O. Box 111, 5300 Gabrovo, BULGARIA
tel.: (++359 66) 803303,  fax: (++359 66) 809099
e-mail: gama@mbox.stemo.bg   gp99_executive@mbox.contact.bgГама Проект АД е 80% частна собственост - "Гама проектКТ 99" АД, Габрово и 20% държавна - Министерство на икономиката на Република България, София.

Фирмата предлага:
 • проектиране и изработване на инструментална екипировка (по заявка) - форми за леене на алуминий и цам, щанци, матрици, шприц-форми, бласт-форми, бласт-форми за издуване на изделия от П.Е.Т., прес-форми и инструменти, огъвачи, измервателни инструменти (калибри), нестандартни режещи инструменти;

 • производство на специализирани машини и съоръжения - машини за нарязване на тръбни резби, тръбоогъващи машини, приспособления за изработване на декоративни елементи;

 • средства за автоматизация - безконтактни индуктивни датчици, оптикоелектронни датчици, електронни релета за време с цифрова индикация, броячи на импулси с цифрова индикация, захранващи блокове;

 • производство на медицинска апаратура - установка за центробежно леене на зъбни протези и коронки, апарат за инфузия, аспирационни помпи;

 • производство на оръжейни и охранителни принадлежности - преносим детектор за метал, ключалка оръжейна, уред за снарядяване на ловни патрони;

 • проектиране и производство на нестандартизирани механични, електромеханични и електронни изделия (по заявка или документация на клиента).
За контакти:

инж. Добромир Георгиев  -  Изпълнителен директор

ГАМА ПРОЕКТ АД

ул.Орловска 164, п.к. 111, 5300 Габрово
тел. (066) 803303,  факс: (066) 809099
е-mail: gama@mbox.stemo.bg   gp99_executive@mbox.contact.bg