Pulido Comercio Ltd. - Bulgaria, foundry patterns PULIDO COMERCIO LTD.  -  BULGARIA
ПУЛИДО КОМЕРС ООД  -  Русе


Фирма Пулидо Комерс ООД е създадена през 2004 г. Изпълнителският персонал на фирмата се състои от най-добрите моделчици в град Русе, който е известен с дългогодишни традиции в областта на машиностроенето. Ръководството се осъществява от млад, ентусиазиран и напорист екип от инженери, които организират целия процес на производството на моделна екипировка за машинно формоване в каси, високопресово безкасово формоване и за ръчно формоване.

Използваните материали за изработване на леярските модели, кутиите за сърца и на подмоделните плочи са съответстващите за предназначението им висококачествена иглолистна дървесина, липа, шперплат, епоксидна / полиестерна смола и алуминиеви сплави.

Продукцията на Пулидо Комерс намира добър прием в Испания, Германия, Саудитска Арабия и Норвегия. Произвежданите отливки с модели на Пулидо Комерс намират приложение в химическата, хранително-вкусовата и циментовата промишленост, енергетиката, корабостроенето и тежкото инвестиционно машиностроене.

За контакти:

ПУЛИДО КОМЕРС ООД

ул."Гладстон" 5, етаж 3 офис 1 и 4, 7000 Русе
тел. / факс: (++359 82) 826274
e-mail:   office@pulidocomercio.com
website: www.pulidocomercio.com