TECHCERAMIC-M LTD.  -  BULGARIA
ТЕХКЕРАМИК-М ООД  -  Мездра


We produce ceramics for metallurgy, for electrical and electronic engineering, for textile and metallic wire applications, structural engineering ceramics, corundum filament (thread) and titanes filament guides.

Ceramics for metallurgy include: riser tubes for molten aluminum, insulation and spacer bushings, ceramic foam filters for ferrous and non-ferrous alloys, blooming and slabbing dosing tubes, vacuum formed products, laboratory ware. Materials: Aluminum Titanate, Fused Silica, Wollastonite, Mullite, Zirconia.

Contact:

TECHCERAMIC-M LTD.

Bodensko shose str., P.O.Box 53, 3100 Mezdra, BULGARIA
tel.: (++359 910) 92787,  fax (++359 910) 92623
e-mail: techceramic@yahoo.comТехкерамик-М ООД произвежда изделия от техническа керамика за металолеенето:
 1. Леякови тръби
  - изработват се от керамичен материал алуминиев титанат;
  - заменят чугунените и графитношамотни тръби;
  - прилагат се в машини за леене с ниско налягане и противоналягане.

 2. Леярски дюзи (бленди) - както леяковите тръби, но с приложение и в машините за леене на алуминий под високо налягане.

 3. Керамични филтри
  - изработени от специални керамични материали с пенеста структура и с много добри филтриращи свойства;
  - изпълними в различни размери и конфигурация при различна едрина на порьозитета;
  - прилагат се за вграждане в леяковата система на формите за отливки при ръчно и машинно формоване.

 4. Влакнести огнеупори
  - изработени от керамичен влакнест материал по метода на вакуумното формоване с изключителни
    термоизолационни свойства и термоустойчивост до 1260ºС;
  - изпълними във всякакви размери и конфигурация;
  - прилагат се за изолационни облицовки на термопещи, затворни тапи за топилни пещи за алуминий, предпазни втулки за
    потопяеми термодвойки, изолационни вложки за мъртви глави и др.

 5. Носачи за нагреватели
  - изпълнени основно от кордиеритова керамика;
  - възможни изпълнения на всякакви тръбни, решетъчни, брикетни и други форми при голяма гама от размери;
  - прилагат се като носачи на реотанови нагреватели в термични и топилни пещи.

 6. "Стакани" - леярски тръби, изпълнени от кварц за междинни кофи в линиите за непрекъсната разливка на стомана.
За контакти:

ТЕХКЕРАМИК-М ООД

ул."Боденско шосе", п.к.53, 3100 Мездра
тел.: (0910) 92787,  факс: (0910) 92623
e-mail: techceramic@yahoo.com