ПЕЩИ, МАТЕРИАЛИ


(21), 14.04.2016, в процес на актуализация...


АПРОНЕКС ООД, Габрово  -  силова електроника, инженеринг, автоматизирани системи за управление на технологични процеси, ултразвуково оборудване, лабораторно оборудване, проектиране на специализирано технологично оборудване по задание на клиента.

АРМЕКС ТРЕЙД ЕООД, София  -  изключителен представител на заводи, произвеждащи следната продукция: огнеупори, водно стъкло, заваръчни флюси, изделия от графит (електроди за електро-дъгови пещи, графитови и въглеродни блокове за доменни пещи, сребрист и черен графит на прах), каолини, огнеупорни и керамични глини, корунд, силициев карбид, мулити, боксити, калциево-алуминатни цименти, стомани, феросплави и др.
Представяне в CastingArea.   Рекламодател в CastingArea.

ГИТ ИНЖЕНЕРИНГ СД - МАВЕРИК ЕТ, Габрово  -  комплексни участъци за топене на черни и цветни метали в индукционни тигелни пещи.

ДИНАС АД, Сливен  -  добив на кварцити, производство на кисели набивни маси за индукционни пещи за топене на чугун, нисковъглеродни стомани и медни сплави, леярски кварцови пясъци, кварцово брашно, кварцит за производство на феросилиций и обезпрашен абразивен пясък за песъкоструене.

ИНДУКТЕХ, Габрово  -  индукционни пещи за топене на черни и цветни метали, ТВЧ лампови генератори за закаляване и термична обработка на метали, тиристорни генератори за обемно нагряване на метални заготовки.
Представяне в CastingArea.

ИНЖЕНЕКС ООД, Пловдив  -  производител на електропещи и системи за вакуумно леене на цветни и благородни метали.

КОМЕКС АД, Каспичан  -  огнеупорна керамика за леярни и термични цехове, термично обработен кварцов прах (маршалит), шамотни фракции и мертел, огнеупорни набивни маси, огнеупорни бетони, порести керамични филтри, първичен алуминий на блок.

КАЛДЕРИС АВСТРИЯ - ОФИС СОФИЯ, София  -  представителство на Calderys Austria GmbH, огнеупорни материали за леярското производство, черната и цветната металургия.
Представяне в CastingArea.

КЕРАМОСИЛИКАТ ООД, Троян  -  производство на термоустойчива и техническа керамика, керамични филтри за чугунолеенето, поти за топене на цветни метали, тигли и поти за топене на злато, сребро, платина и титан, магнезитови купелки за топене на злато, тигли за анализ на въглерод и сяра, ладии за определяне на въглерод и сяра, тръби за електрически пещи, дюзи за аргоно-дъгово заваряване, зъботехническа керамика.

КОМЕТЕХ ООД, София  -  графитизиращи модификатори за сив и сферографитен чугун, навъглеродители, окислителни и обезсярващи прахообразни смеси, порьозни тапи, леярски кофи, рециклирани електроди, графитови поти и тигли.

МАРС БЪЛГАРИЯ ООД, София  -  собственост на фирмата Аугуст Гундлах - Германия, леярски тигли и принадлежности за топене и леене на цветни метали, стопери и дюзи за стоманолеенето, високотемпературни влакнести алумосиликатни изолации за пещи.

РУДМЕТАЛ АД, София  -  импорт-експорт на черни и цветни метали, огнеупори и други металургични материали.

РЕФРАКЕМ ЕООД, София  -  внос на суровини и консумативи за черната и цветна металургии - огнеупорни материали, феросплави и метали.

РЕМЕКО ООД, София  -  Bългаро-шведска търговска фирма, представители за България на Elkem - Норвегия, Refratechnik - Германия, Boehm & Lange - Австрия, Silicon - Холандия и др., висококачествени продукти за металолеенето, черната и цветна металургия, енергетиката, циментовата и минната промишленост, магнезиеви модификатори, графитизиращи модификатори, обезсярващи материали, навъглеродители, силициев карбид, огнеупорни набивни маси, огнеупорен бетон, пластичен материал за изграждане улеите на леярски пещи и защитни обмазки, изолационни материали, феросплави, керамични филтри, термодвойки, обмазки за леярски форми и сърца, смоли за леярски смеси и др.
Представяне в CastingArea.   Рекламодател в CastingArea, 2003-2015.

РИМПЕКС ООД, София / Лесново  -  производител на огнеупорни бетони, набивни и торкретни маси, извършване на ремонти на различни топлотехнически съоръжения.

ТРУД АД, Русе  -  производство на плътни и лекотегловни огнеупорни изделия и материали, огнеупорни тухли, огнеупорни маси и мертели, графито-шамотни изделия за металургията, металолеенето, машиностроенето, енергетиката и строителството.

ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, София  -  производство на индукционни канални пещи за топене на цветни метали, съпротивителни пещи за топене на цветни метали с тигли от силициев карбид и графитошамот, съпротивителни камерни пещи за термообработка на метали, сушилни за леярски сърца.

ТЕХКЕРАМИК-М ООД, Мездра  -  производство на изделия от техническа керамика за металолеенето - леякови тръби за машини за леене с ниско налягане и противоналягане, леярски дюзи (бленди) за машините за леене на алуминий под високо налягане, керамични филтри, влакнести огнеупори за изолационни облицовки на термопещи, затворни тапи за топилни пещи за алуминий, предпазни втулки за потопяеми термодвойки, изолационни вложки за мъртви глави.

ФРИЙКОМ-БГ ООД, София  -  търговия с неръждаеми стомани, ламарина, шевни и безшевни тръби, дебелостенни тръби, профилни тръби, пръти, заваръчен тел на пръчки и ролки, крепежни елементи, електросъпротивителни проводници марка Kanthal за промишлени пещи, електрически нагреватели от силициев карбид, термобиметални ленти.

ШАМОТ АД / ШАМОТ ЕЛ ПЕ 2007 ООД, Елин Пелин  -  производство на огнеупорни и изолационни материали за изграждане и ремонт на топлинни агрегати в металолеенето и металургията, шамотни огнеупорни изделия за пещи, топлоизолационни изделия, огнеупорни бетони, изделия от огнеупорни керамични влакна, мертели и фракции за изграждане на огнеупорна зидария.

ШАНДОР ООД, Пловдив  -  внос и търговия на силови тиристори, диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за леярски индукционни пещи, за галванични цехове и ковашко-пресовото производство, хромиране, ТВЧ обработки, тролейбуси и др., доставка по поръчка на руски тиристори и аналози на западни фирми.
Представяне в CastingArea.


Пещи, материали и компоненти от цял свят
Доставчици на материали и машини по света
CastingArea - главна страница