GIT ENGINEERING - MAVERICK  -  BULGARIA
ГИТ ИНЖЕНЕРИНГ СД - МАВЕРИК ЕТ  -  Габрово


GIT Engineering SD is a group of induction technologies, and Maverick ET is the exclusive global dealer of the company.

GIT offers production, recycling and maintenance of induction crucible furnaces at an increased frequency, staff training, design plans and specifications for construction-installation works, adjustment and putting in operation, service and delivery of spare parts.

The company issues a guarantee for the operation of its installations.

Contact:

Dilyan Kanev  -  Manager of Maverick ET

54 B, Aprilov blvd., 5300 Gabrovo, BULGARIA
tel. / fax: (++359 66) 805622
e-mail: mavinc@gbg.bg

click to enlarge click to enlarge


"ГИТ-Мариана Тотева" Инженеринг и "Маверик - Дилян Кънев" Е.Т. са инженерингово търговски партньори и предлагат проектиране и внедряване на висококачествени технологии за:
  • комплексни участъци за топене на черни и цветни метали в индукционни тигелни пещи с вместимост от 60 до 3150 кг;
  • генератори за повърхностно закаляване на стоманени детайли, решаване на технологии и изработка на индуктори в областта на закаляването;
  • преобразуватели и машини за обемно нагряване на заготовки преди горещо щамповане;
  • системи за спояване с твърди и меки припои;
  • консултантски решения на различни технологии при закаляване, както и изработването на индуктори за тези технологии;
  • доставка на резервни части за индукционните уредби на "ГИТ" Инженеринг, както и за уредби от други доставчици.
За контакти:

Дилян Кънев  -  Управител на Маверик ЕТ

бул. Априлов 54 б, 5300 Габрово
тел. / факс: (066) 805622,  мобилен: 088 88 12 615
e-mail: mavinc@gbg.bg