RIMPEX LTD.  -  BULGARIA
РИМПЕКС ООД  -  София


Римпекс ООД е изцяло частна фирма, създадена през 1990 г. за производство на огнеупорни бетони, набивни и торкретни маси и извършване на ремонти на различни топлотехнични съоръжения.

От 1999 година, във връзка с повишеното търсене на пазара, Римпекс ООД започна производство на сухи набивни маси за индукционни пещи - кисела, основна и неутрална, както и полусухи набивни маси за леене на алуминий, месинг и др.

Огнеупорните бетони на Римпекс ООД успешно се използват за изграждане на различни части на топлинните агрегати, използвани в леярството - свод, "яка", дъно, индуктор на канална пещ, обмазка на индуктор на тигелна пещ и др.

Римпекс ООД произвежда огнеупорни изделия със сложна форма по чертеж или матрица (калъп) на клиента.

Фирмата предлага изолационни материали за ниски и средни температури.

За контакти:

РИМПЕКС ООД

Централен офис:
жк "Младост" III, бл. 323А, вх.5, ет.1, ап.2, 1712 София
тел.: (02) 974 3401,  факс: (02) 875 5107
e-mail: office@rimpex.net

Производствен цех:
с. Лесново 2119, община Елин Пелин
тел.: (0725) 60550,  факс: (0725) 60651
e-mail: info@rimpex.net

website: www.rimpex.net