SHANDOR LTD.  -  BULGARIA
ШАНДОР ООД  -  Пловдив


The "Shandor" Ltd. - Bulgaria is an official representative of Ust-Kamenogorsky Plant for Capacitors.

The company deliveries and sales power thyristors and diodes for induction furnaces for foundries, heat treatment, forge and galvanization shops in Bulgaria, Serbia, Slovenia, Croatia, Turkey and Greece.

"Shandor" Ltd. will supply by your order Russian thyristors or analogs of western corporations: Siemens, Westcode, AEG, ABB, Semikron, Eupeс, Pоwerex, etc.

Contact:

Alexandr Lysenko  -  Director

SHANDOR LTD.

17, Progres Str., 4000 Plovdiv, BULGARIA
tel. / fax: (++359 32) 644878,  mobile: (++359 898) 528828
e-mail:   alex_lysenko2000@mail.ru
website: www.shandor.infoФирмата Шандор ООД е официален представител на Уст-Каменогорския Кондензаторен Завод за България, Сърбия и Черна Гора.

Фирмата се занимава с внос и търговия на силови тиристори, диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за индукционни пещи и други съоръжения. Шандор ООД доставя по поръчка руски тиристори и аналози на западни фирми Siemens, Westcode, AEG, ABB, Semikron, Eupeс, Pоwerex и други. Доставките се извършват за леярни заводи, галванични цехове и ковашко-пресовото производство в България, Сърбия, Словения, Хърватско, Турция и Гърция.

За контакти:

Александър Лисенко  -  Управител

ШАНДОР ООД

ул. Прогрес 17, ап.9, 4000 Пловдив
тел. / факс: (032) 644878,  мобилен: 0898 528828
e-mail:   alex_lysenko2000@mail.ru
website: www.shandor.info