TECHNOCOMMERCE ENGINEERING LTD. - BULGARIA
ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - София


We produce furnaces for melting and thermal processing of metals. Our furnaces are produced of isolation materials imported from Germany and have the same technical characteristics and qualities as those produced by the world best know furnace manufacturers.

Our development targets are:
 • Stationary and tilting induction furnaces for melting of cooper alloys.
 • The features of this furnaces are low consumption of electric energy and high efficiency. The furnaces are with air cooled.
 • Bi-chamber stationary channel furnaces, connected through heating channels for melting of copper alloys (brass, bronze). The main features of the furnaces are:
  - low electric energy consumption, secured by an excellent thermal isolation maintenance of even temperature in the             chamber for metal extraction;
  - potentiality for simultaneous filling of one of the chambers, while extraction the melted metal from the other;
  - lack of pauses during metal casting;
  - little loss/burning of metal;
  - low maintenance expenses.
  We produce these channel furnaces for the factories of American Standart AS.
 • Automatic device for hot pressing of cooper alloys machine parts.
 • Resistance type furnaces for melting of non-ferrous metals in sillicium carbide melting pots.
 • Stationary and tilting induction furnaces for melting of zinc, magnesium, aluminium and their alloys by max. temperature of melting 750 ºC. This furnaces are suitable for melting of waste products from non-ferrous metals, alloy production, for melting metals for the casting, pressure the casting and moulding.
 • Resistance type furnaces for heat treatment in oxide medium with temperature up to 1300 ºC.
 • High temperature furnaces up to 1800 ºC on base of super kantal heaters.
 • Furnaces for drying - chamber type, furnaces designed for building on conveyors or on carriages.
We are reprensetatives of Geiger+Co GmbH, Registered trade mark "Trennex" a German firm for lubricants for instruments for under pressure casting and for pistons for non-ferrous casting equipment.

Contact:

TECHNOCOMMERCE ENGINEERING LTD.

Compl.Iztok, Atanas Daltchev Str., bl.92, entr.B, 1113 Sofia, BULGARIA
tel.: (+359 2) 962 1782, 962 4526,  fax: (+359 2) 962 0139,  mobile:: (+359 88) 8634495
e-mail:   technocom_bg2001@yahoo.com
website: www.technocom.hit.bgФирмата предлага промишлени и лабораторни електрически пещи с температури 180-1800 ºC за топене, термообработка и сушене.

Специализирани сме в производството на:
 • Индукционни канални пещи за топене на цветни метали. Високото качество и надеждност на нашите съоръжения ни направиха основен доставчик на Аmerican Standart в България и чужбина.
 • Индукционни тиглови пещи с чугунен тигел за топене на цинк, алуминий, магнезий, мед и сплавите им. Разходът на електроенергия при тези пещи (0,5 kwh/kg за Al) ги прави предпочитани съоръжения при леенето на цветни метали под налягане.
  Предлагаме и обмазки за чугунени тигли.
 • Съпротивитилни пещи за топене на цветни метали с тигли от силициев карбид и графитошамот. Изработени са от неорганични влакнести плоскости и нагреватели тип меандър. Максималната им температура е 1300 ºС. Съоръженията имат изключително нисък разход на електроенергия 0,45 kwh/kg (Al) и 0,25 kwh/kg (месинг).
 • Съпротивителни камерни пещи за термообработка на метали с максимална температура 1300 ºС и време за разгряване 100 минути.
 • Високотемпературни пещи с максимална температура 1800 ºС.
 • Сушилни за леярски сърца, прахово боядисване, импрегнация и други.
Основни наши клиенти са големи Български фирми като Видима АД, КЦМ АД - Пловдив, ОЦК АД - Кърджали, "Беласица" АД - Петрич, "Хюндай Трафо" АД и др.

Продаваме нашите пещи в Балканските страни, Близкия изток и Северна Африка.

Технокомерс Инженеринг EOOД е оторизиран представител в България, Македония и Сърбия на германската фирма Geiger+Co GmbH, търговска марка "Trennex" за обмазки на пресформи и смазки за бутала на пресгуси за леене на цветни метали и сплавите им.

За контакти:

ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ж.к."Изток" ул."Атанас Далчев" бл.92 вх.Б, 1113 София
тел.: (02) 962 1782,  факс: (02) 962 0139,  мобилен: 088 8634495
e-mail:   technocom_bg2001@yahoo.com
website: www.technocom.hit.bg