OMEGA LTD.   -   BULGARIA
ОМЕГА ООД  -  София


Omega Ltd. is an all-bulgarian company, established in 1995. Its primary sphere of activity is the manufacturing of welded steel tubes and profiles, steel strips, guardrails and other steel profiles.

Other spheres of activity include import, export, re-export of metals, billets and raw materials like:
 • Cold and hot rolled steel strips in coils / sheets;
 • Reinforcing iron bars;
 • Cold and hot rolled steel profiles of various shapes;
 • Tin plate;
 • Zinc-galvanized sheet iron;
 • Zinc-coated tubes;
 • Stainless steel.
The company has established long standing trade relations with manufacturers from Ukraine, Romania, Greece, Kazakhstan, Russia, Slovenia, Poland and Turkey, which allows us to offer competitive prices on the Bulgarian and the European markets.

Contact:

OMEGA LTD.

26, Nesho Bontchev Str., Orlandovtsi Est., 1225 Sofia, BULGARIA
tel.: (++359 2) 813 8013,  fax: (++359 2) 813 8014
e-mail:   info@omega-bg.com
website: www.omega-bg.comОмега ООД е изцяло българска фирма, регистрирана през 1995 г. Основната й дейност е производство на електрозаварени шевни тръби и профили, стоманени ленти, мантинели и други стоманени профили.

В дейността на фирмата влизат също внос, износ, реекспорт на метали, заготовки и суровини, а именно:
 • Студеновалцована, горещовалцована ламарина на рулони / листи;
 • Арматурно желязо, бетонно желязо;
 • Стоманени профили – винкел, швелер, двойно "Т", кръг, шина и други;
 • Бяло тенеке;
 • Поцинкована ламарина;
 • Поцинковани тръби
 • Неръждаема стомана.
Фирмата има установени дългогодишни директни взаимоотношения с производители от Украйна, Румъния, Гърция, Казахстан, Русия, Словения, Полша и Турция, което ни позволява да предложим конкурентни цени на българския и Европейския пазар.

За контакти:

ОМЕГА ООД

София 1225, ул."Нешо Бончев" №26
тел.: (02) 813 8051,  факс: (02) 813 8002
e-mail:   info@omega-bg.com
website: www.omega-bg.com