FERO 11  LTD.   -   BULGARIA
ФЕРО 11  ООД   -   София


"Феро 11" ООД - Експорт-Импорт, предлага от склад в София на изгодни цени и с възможности за отстъпки при закупуване на по-големи количества:
 • Вносни неръждаеми сита
  Характеристики (мм):  0.1 x 0.063,  0.2 x 0.18,  0.4 x 0.22,  0.6 x 0.32,  0.8 x 0.32,  0.9 x 0.40,  1.0 x 0.36,  1.25 x 0.40,  1.60 x 0.40,  1.80 x 0.40,
  2.0 x 0.50,  2.5 x 0.50,  4.0 x 0.50.


 • Чугунен и стоманен пясък
  Пясъкът е внос от Австрия. Микролегиран е с титан. Фракциите са с едрина от 0.2 до 2.3 мм, класифицирани в различни марки.

 • Електроди   (посочените диаметри са в мм)
  - Словенски: Емона Ø2.0, 2.5, 3.25, 4.0, 5.0,   EVB50 Ø2.5, 3.25, 4.0, 5.0,   ALU 99.5 Ø3.2, 4.0,   INOX R Ø3.2, 4.0,   INOX B Ø2.5, 3.25, 4.0,
    BRON CuSn Ø3.2,   VAC60 Ø0.8, 1.0, 1.2;
  - Бьолер: SPE Ø2.5, 3.25, 4.0,   EV50 Ø2.5, 3.25, 4.0,   CEL Ø2.5, 3.25, 4.0,   EAS 2-A Ø2.5, 3.2, 4.0,   FOX A7 Ø2.5, 3.2, 4.0,   SAS 4 Ø3.2, 4.0.


 • Ролкови вериги
  - Едноредни:   8 x 3 x 5,  9.525 x 5.72 x 6.35,  12.7 x 7.75 x 8.51,  12.7 x 3.3 x 7.75,  12.7 x 5.21 x 8.51,  15.875 x 9.65 x 10.16,  19.05 x 12.7 x 11.91,
    19.05 x 11.68 x 12.07;
  - Двуредни:   12.7 x 7.75 x 8.51,  9.525 x 5.72 x 6.35,  12.7 x 7.75 x 8.51,  15.875 x 9.65 x 10.16,  19.05 x 11.68 x 12.07,  25.4 x 17.02 x 15.88,
    31.75 x 19.56 x 19.05,  31.75 x 19.05 x 19.05,  38.1 x 25.4 x 25.4,  38.1 x 25.4 x 22.23,  44.45 x 25.4 x 25.4,  50.8 x 30.99 x 29.21;
  - Триредни:   12.7 x 7.75 x 8.51.

За контакти:

И. Футекова - Управител

"ФЕРО 11" ООД

ул. Проф. Иван Георгов № 1А, София 1220
тел.: (02) 931 5056,  факс: (02) 931 2298
e-mail: ferro11@abv.bgFero 11 Ltd. offers foundry screen mesh, steel shot, metal chains, welding electrodes for steel and iron castings.

Contact:

Ms Ilka Futekova - President

FERO 11 LTD.

1, Prof. Ivan Gyorgov Str., Sofia 1220, Bulgaria
tel.: (++359 2) 931 5056,  fax: (++359 2) 931 2298
e-mail: ferro11@abv.bg