LACKPROM JSC  -  BULGARIA
ЛАКПРОМ АД  -  София


Лакпром АД е фирма с утвърдено име на българския и европейския лаково-бояджийски пазар. За машиностроенето фирмата предлага епоксидни смоли и втвърдители за изработване на леярски пластмасови модели, защитни антикорозионни системи за черни и цветни метали, огнезащитни бои за метали и кабели, топлоустойчиви покрития, епоксидни и хлоркаучукови бои, лакове и грундове.

За контакти:

ЛАКПРОМ АД

ул. "Синчец" 16, Световрачене, 1252 София
тел. / факс: (02) 9963142
e-mail:   lackprom@lackprom.com
website: www.lackprom.com