PREVENTA LTD.  -  BULGARIA
ПРЕВЕНТА ООД  -  София


Превента е смесена българо-френска фирма, изключителен представител на френските фирми "Sacla" и "Europrotection" и оторизиран вносител на лични предпазни средства и защитно облекло за България. Фирмата предлага над 500 вида артикули пoстоянно на склад:
  • ръкавици за предпазване от механични наранявания, химически агресивни продукти и високи температури до 500°С, ръкавици за заварчици;
  • очила за защита на очите от попадане на механични частици, прах, пръски от киселини и основи, масла и лъчение;
  • каски ударозащитни, с възможност за монтиране на допълнителни аксесоари;
  • защитни екрани от полипропилен, поликарбонат и метална мрежа за машиностроенето, стъкларската, химическата промишленост и горското стопанство;
  • антифони външни и вътрешни;
  • дихателни прахозащитни маски, защита от нетоксичен прах до токсични твърди субстанции и токсични аерозоли;
  • защитни облекла, костюми, манта и шуби от тъкани, едно и двустранно промазани, шуби и елеци от хидрофобирани тъкани с топли подплати и алуминизирана вата, костюми със специална защита от ситнодисперсен прах и химически продукти;
  • защитни обувки и ботуши без и с метални пластини в ходилото и бомбето, антистатични, масло- и химически устойчиви.


За контакти:

ПРЕВЕНТА ООД

ул. Неделчо Бончев № 18, София
тел.: (02) 422 4012,  факс: (02) 422 4017
e-mail:   office@preventa-bg.com
website: www.preventa-bg.com