"VIDIA-V-04" JSC  -  BULGARIA
"ВИДИЯ-В-04" АД  -  Видин


Предприятието за режещи инструменти "Видия-В-04" АД, в град Видин произвежда:
  • HSS спирални свредла с цилиндрична опашка, по DIN 338 диаметри в диапазона от 0.8 до 20.0 мм, предназначени за свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, цветни метали, изкуствени материали, дърво и др.;
  • HSS спирални свредла с конусна опашка, по DIN 345 диаметри в диапазона от 10.0 до 40.0 мм, предназначени за свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, цветни метали, изкуствени материали, дърво и др.;
  • свредла за бетон с опашка тип SDS plus, диаметри в диапазона от 5.0 до 24.0 мм, предназначени за пробиване в бетон, камък, тухла, зидария и мрамор;
  • спирални свредла с цилиндрична опашка със запоена твърдосплавна пластина (нормални и удължени), диаметри в диапазона от 5.0 до 14.0 мм, предназначени за пробиване в бетон, камък, тухла, зидария и мрамор;
  • спирални свредла с цилиндрична опашка - за дърво, диаметри в диапазона от 3.0 до 14.0 мм.
Капацитетът на предприятието е 10 000 000 броя HSS свредла годишно.

За контакти:

"ВИДИЯ-В-04" АД

Завод:

ул. "Цар Иван Асен II" 15, 3700 Видин
тел.: (094) 60 55 54,  факс: (094) 60 55 55

Централен офис:

ул. Достоевски 6, ет.2, ап.5, 1000 София
тел.: (02) 987 50 59,  факс: (02) 987 50 32
e-mail: vidia04@mbox.contact.bg   info@vidia-v.com

website: www.vidia-v.comThe company for manufacturing of cutting tools "Vidia–V-04" JSC, Vidin produces:
  • HSS straight shank twist drill bits, DIN 338, in the range from DIA 0.8 mm up to DIA 20.0 mm, purposed for drilling or enlarging cast or stamped holes in alloyed and unalloyed steel, gray cast iron and malleable cast iron, light and non-ferrous metals, synthetics, wood etc.
  • HSS taper shank twist drill bits, DIN 345, in the range from DIA 10.0 mm up to DIA 40.0 mm, purposed for drilling or enlarging cast or stamped holes in alloyed and unalloyed steel, gray cast iron and malleable cast iron, light and non-ferrous metals, synthetics, wood etc.
  • Drills for concrete with SDS+ shank, in the range from DIA 5.0 mm up to DIA 24.0 mm, purposed for drilling into concrete, stone, brick, masonry, marble.
  • Straight shank twist drill bits with a braze (normal length and long length) in the range from DIA 5.0 mm up to DIA 14.0 mm, purposed for drilling into concrete, stone, brick, masonry.
  • Twist drill bits with cylindrical shank for wood, in the range from DIA 3.0 mm up to DIA 14.0 mm.
The capacity of the plant is 10 000 000 drill bits per year.

Contact:

"VIDIA-V-04" JSC  -  BULGARIA

Plant:

15 "Tzar Ivan Asen II" Str., 3700 Vidin
tel.: (++359 94) 60 55 54,  fax: (++359 94) 60 55 55

Head office:

6, Dostoevski Str., floor 2, apt.5, 1000 Sofia
tel.: (++359 2) 987 50 59,  fax: (++359 2) 987 50 32
e-mail: vidia04@mbox.contact.bg   info@vidia-v.com

website: www.vidia-v.com