CRYSTAL CHEMICALS JSC  -  BULGARIA
КРИСТАЛ ХИМИЯ АД  -  Велинград


The production line of Crystal Chemicals JSC is unique for Bulgaria and the Balkans. It comprises moulding materials for foundries:
furan resins, phenol resins, hardeners, etc.

Contact:

Crystal Chemicals JSC
7, "Crystal" Str., 4600 Velingrad, Bulgaria
tel.: (++359 359) 22351,  fax: (++359 359) 22361
e-mail: kristal@bitex.com

Crystal Chemicals Trading Ltd.
10 Golo Bardo Str., 1407 Sofia, Bulgaria
tel.: (++359 2) 962 4067,  fax: (++359 2) 962 4077
e-mail: sd@loze.net

website: www.crystalchemicals.com"Кристал-Химия" АД е известен производител на материали за металолеенето: фуранови смоли, фенолни смоли, резолни фенолформалдехидни смоли, катализатори и други. От 2004 г. "Кристал Химия" е собственост и се управлява от "Кристал Химия Трейдинг" ООД - София.

За контакти:

Кристал-Химия АД
ул."Кристал" 7, 4600 Велинград
тел.: (0359) 22351,  факс: (0359) 22361
e-mail: kristal@bitex.com

Кристал Химия Трейдинг ООД
ул."Голо бърдо" 10, 1407 София
тел.: (02) 962 4067,  факс: (02) 962 4077
e-mail: sd@loze.net

website: www.crystalchemicals.com