SILIMEX LTD.  -  BULGARIA
СИЛИМЕКС ООД  -  Русе


Силимекс ООД е производител на воден разтвор на натриев силикат - водно стъкло с химическа формула  Na2O x n SiO2   и  технически данни:

ПоказателТип АТип Б
Външен видопалесцентен р-ропалесцентен р-р
Плътност1.36 - 1.541.33 - 1.40
Модул SiO2 / Na2O3.0 - 3.52.6 - 3.0
Съдържание на SiO2, %25 - 3024 - 30
Съдържание на Na2O, %8 - 99 - 11
Съдържание на CaO, %0.20.5
Съдържание на железни и алуминиеви окиси, макс., %0.70.7


За леярски цели се използва тип Б с плътност при 20 °С 1.46 - 1.52. При желание на клиента можем да произведем водно стъкло с различен модул и плътност по договаряне.

За контакти:

инж.Л.Нецов  -  Управител

СИЛИМЕКС ООД

ул."Св.Кл.Охридски" 13, 7001 Русе
тел.: (082) 279122,  факс: (082) 223677,  мобилен: 0888 645808

Производствен цех с.Брестовене, обл.Разградска, тел.: (08343) 366