CALDERYS AUSTRIA GmbH SOFIA OFFICE - BULGARIA
Представителство на CALDERYS AUSTRIA GmbH - София


Повече от 50 години групата на Калдерис осигурява леярската индустрия с пълна гама от огнеупорни решения за всички изисквания и приложения в леярството. Ние сме световен лидер в производството на огнеупори за леярството и осигуряваме на нашите клиенти "Повече от просто Огнеупори". Решенията, които ние предлагаме за изграждане, инженерингов дизайн и пълна гама от огнеупорни продукти и системи, са базирани на добро познаване на леярските агрегати, дълбок опит, включващ научно-изследователска дейност и усъвършенстване на нашите производствени мощности.

За всички интересуващи ви въпроси можете да се обръщате към Представителството на Calderys Austria GmbH в София.

За контакти:

Г-жа Елизабет Георгиева    -  Директор, мобилен: 0878 903992
Г-жа Веселина Киселинова -  Търговски сътрудник, мобилен: 0898 225272

Представителство на CALDERYS AUSTRIA GmbH

Офис 5, ул. "Мур" 1А, кв. Бъкстон, 1618 София
тел.: (02) 856 3061,  факс: (02) 955 4279
e-mail: calderys@loze.net   bulgaria@calderys.comFor more than 50 years the Calderys Group has supplied the foundry industry with a range of refractory solutions for its application requirements. We are the World Leader in foundry applications and we provide our customers with "More than just Refractories". The solutions we are proposing and which are based on a strong knowledge and a deep experience, include research and development of industry specific issues, production in our own facilities, lining and engineering design and a complete range of refractory products and systems.

If there is any further information you require, you can contact us in Sofia.

Contact:

Mrs. Elisabeth Georgieva, Dkfm - Representative Director, mobile: (++359 878) 903992
Mrs. Veselina Kiselinova  - Trade Assistant, mobile: (++359 898) 225272

CALDERYS AUSTRIA GmbH SOFIA OFFICE

5, Office, 1A, "Mur" Str., qw. Bakston, 1618 Sofia, BULGARIA
tel.: (++359 2) 856 3061,  fax: (++359 2) 955 4279
e-mail: calderys@loze.net   bulgaria@calderys.com