TEST CENTRE - FMI JSC  -  BULGARIA
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР към ИЧМ АД  -  София


В ИЧМ АД работи "Изпитвателен център", акредитиран от Българската служба за акредитация под № 76С-И/Х, за изпитване на черни и цветни метали, флюси, горива и смазочни материали, който издава сертификати за качеството на продукцията.

ИЦ ИЧМ АД може да извършва консултации по отношение качеството на черните метали, използването на огнеупорни материали в металургията и леярството, и др.

За контакти:

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР към ИЧМ АД

София 1870, кв. Ботунец

телефони: (02) 987 4784
вътр.393 - Иван Димитров,  вътр.420 - Николай Ангелов, вътр.320 - Никола Козаров

факс: (02) 987 8295
e-mail: iron_steel@abv.bg