14th International Conference Metalcasting ' 08, May 29-30, 2008, Lovech, Bulgaria

Sponsored by                 Със съдействието на Организационния комитет на Металолеене ' 08.

Пленарна сесия

 1. Сиви чугуни - възход без падение - ретроспекция на развитието и утрешния ден
  доц. д-р инж. Г. Николов и ст.ас. инж. Ц. Георгиев, РУ "А.Кънчев" - Русе, доц. д-р инж. Г. Рашев, ТУ - Габрово

 2. Съвременни подходи и тенденции при компютърното симулиране на леярските технологии
  н.с. І ст. д-р Г. Георгиев, Институт по металознание, БАН
Фирмени представяния

 1. IKO, доставчици на висококачествени формовъчно-пясъчни добавки за леярните
  N. Richardson, S&B Industrial Minerals, главен спонсор на Конференцията

 2. Цялостните решения на Каолин АД - гаранция за ефективно обновяване и модернизация на металолеенето в България и региона.
  А. Мишев, Каолин АД, спонсор на Конференцията

 3. Чънки графит при сиви и сферографитни чугуни
  E. G. Hoel - Elkem AS, Ремеко ООД, спонсор на Конференцията

 4. Нови решения при производството на огнеупорни материали за индукционни пещи от Allied Mineral Products, Inc. - USA
  Ing. C. Schreuder, Allied Mineral Products

 5. Последни тенденции в разработката и производството на индукционни топилни системи от Inductotherm®
  A. L. Otsukarci - Inductotherm

 6. ИМЛТ АД и Omega Ltd, Англия - Смесители с непрекъснато действие, системи за регенерация и други
  М. Миланов, ИМЛТ АД

 7. Представяне на феросплави
  Ковинтрейд - България ООД

 8. Услуги за автоматизация на инженерния труд и интеграция на CAD/CAE/CAM системи и PLM решения
  Спейскад ООД

 9. Замяна на хидравличното масло в хидравличните системи с незапалими хидравлични течности
  Б. Тричков, ПетроферЕ ООД
Постерна сесия

 1. Технологични особености при отливане на детайл "Картер" от алуминиева сплав в комбинирана метално-пясъчна форма
  н.с. инж. М. Георгиев., н.с. инж. А. Манева, н.с. инж. С. Станев, ст.н.с. ІІ ст. д-р С. Константинова, н.с. инж. Г. Бъчваров

 2. Ефективно използване на съвременните кп за производство на сърца за санитарна арматура, получавани по метода "Hot Box"
  д-р инж. П. Рачев, инж. Б. Витанов, д-р инж. В. Досев

 3. Изработване на леярски форми от гипсови смеси чрез капилярно формоване
  гл.ас. д-р Н. Атанасов

 4. Технология за отливане на рамка със сложна конфигурация
  н.с. I ст. инж. А. Великов

 5. Центробежно леене с вертикална ос на биметални фасонни отливки
  ст.н.с. II ст. И. Георгиев, ст.н.с. II ст. В. Вълков, н.с. I ст. С. Бушев, ст.н.с. II ст. Н. Стойчев, ст.н.с. II ст. М. Димитров

 6. Съвременните кварцовите пясъци на Каолин АД - основа за ефективно технологично обновяване и модернизация в металолеенето
  д-р инж. В. Досев, инж. А. Вълчев, д-р инж. П. Рачев

 7. Съвременни безкасови формовъчни машини тип FBO - ефективни решения за изработване и адаптиране на инструментална екипировка
  д-р инж. П. Рачев, инж. С. Янакиев, д-р инж. В. Досев
Дискусия

  Проблемите на образованието и повишаване на квалификацията на леярските специалисти с висше образование. Водещ: чл.кор проф. Д. Бучков


 Моменти от Конференцията Ловеч 2008
 Ловеч   2005   2002   2000     48-ми Международен конгрес по леярство, Варна, 1981 г.    Минали и предстоящи леярски форуми     Метало-Леярски истории
 CastingArea - главна страница