RESEARCH & EDUCATION
Тази директория на CastingArea.com не се обновява.


Безплатно интернет-издание на учебника "Технология на материалите", автор: Професор дтн. инж. Николай Тончев
Безплатно интернет-издание на учебника "Технология на материалите"
автор: Професор дтн. инж. Николай Тончев


    Няколко теми по Материалознание 1 и 2       /         Протоколи за упражнения по материалознание 1, ТУ-София   Протоколи за упражнения по материалознание, Електротехнически факултет, ТУ-София   Протоколи за упражнения по материалознание 2, Транспортен факултет, ТУ-София

English-Bulgarian Dictionary in Foundry Engineering
Materials, Moulding, Melting, Cleaning, Defects, Miscellaneous


Magazines, Journals Metalcasting History Some Past Conferences
(archives)
Some Papers
(archives)
 Casting Area       Main Page         Societies         Foundries         Foundry Suppliers         Events         B2B Links         Message Board         Bg         Contact