Тази част на CastingArea е в памет на Професор дтн. Георги Ангелов (22.04.1930 - 1.01.1993), Основател на Лабораторията по леене, ТУ-София.

International Industrial Exhibition Metal-Expo 2023, Moscow, Russia 29-а Международна индустриална изложба Металл-Эxpo ' 2023, Москва, Русия, 7-10 ноември, 2023
26-и Конгрес на химиците и технолозите на Северна Македония, 20-23 септември, 2023 26-и Конгрес на химиците и технолозите на Северна Македония, Охрид, Северна Македония, 20-23 септември, 2023
 В Леярския сайт Леярски общности:  Национално научно-техническо дружество "Металолеене" към НТСМ, Съюз на леярите към ББКМ.


 Леярни: (Информацията временно не се обновява)  Алуком - Плевен, Билбобул - Русе, Булхим - Сливен, ИМЛТ АД - София,
 Метал-Експерт и Сие - Велико Търново, Металик-Бисипи - Гъбене, Метаком СЛЗ - Плевен, Осъм - Ловеч, Рабър - Асеновград,
 РМЗ-2001 - Пловдив, ТТ-Технология - Плевен, Центромет - Враца, ЗММ-Драганово - Драганово.


 Производители и търговци на леярски материали и съоръжения:  Армекс Трейд - София, Ремеко - София,
 Телемат-Трейд - София,  Шандор - Пловдив.


 За студенти:  Технология на материалите - от Професор дтн. Николай Тончев.


 Английско-български речник:  Формовъчни материали, Формоване, Топене и заливане, Избиване и почистване, Дефекти. Конференции, конгреси, изложби:

 
- Международнa научна конференция "Унитех ' 2023"
Технически университет - Габрово, 17-18 ноември, 2023

 
Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии, МИТ-2023 Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии "МИТ-2023"
БИЦ на Технически университет - София, 3-4 ноември, 2023

 
Русенски университет Ангел Кънчев, Годишна научна конференция, 27-28 октомври, 2023 62-ра Научна конференция "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето VI"
Русенски университет "Ангел Кънчев", 27-28 октомври, 2023

 
- MachTech & InnoTech Expo
София, 3-6 октомври, 2023 ... MachTech & Metal  2012, 2013 и 2014

 
Международен технически панаир с Изложба Mашиностроене 2023, Пловдив, 27 септември - 1 октомври, 2023 Международен технически панаир - Международна изложба Mашиностроене 2023
Пловдив, 27 септември - 1 октомври, 2023

 
20-и Международен научен конгрес Машини, технологии, материали - МТМ ' 23, лятна сесия, Варна, 6-9 септември, 2023 20-и Международен научен конгрес (лятна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 23"
Варна, 6-9 септември, 2023 ... Ретро: снимки от МТ ' 04

 
Научна конференция Материалознание. Неравновесни фазови превръщания, Варна, 4-7 септември, 2023 9-а Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания"
Варна, 4-7 септември, 2023

 
- 25-а Mеждународна конференция "Материали, методи и технологии"
Бургас, 17-20 август, 2023

 
- Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол" 2023
Созопол, 12-16 юни, 2023

 
11-а Международна научна конференция Техника. Технологии. Образование. Сигурност, 5-8 юни, 2023, Боровец 11-а Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност"
Боровец, 5-8 юни, 2023

 
18-а Mеждународна научна конференция, ЦДО на Международно висше бизнес училище, София, 19-20 май, 2023 18-а Mеждународна интердисциплинарна научна конференция
ЦДО на Международно висше бизнес училище (МВБУ) - София, 19-20 май, 2023 ... В хибриден формат.

 
- 12-а Mеждународна научна конференция "Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2023"
Технически Университет - София, филиал Пловдив, Пловдив, 18-20 май, 2023

 
28-а Международна научно-техническа конференция Металолеене 2023 28-а Международна научно-техническа конференция "Металолеене 2023"
Плевен, 19-21 април, 2023 ... Ретро: научни доклади и снимки от леярските конференции в Ловеч 2000, 2002, 2005 и 2008

 
20-и Международен научен конгрес Машини, технологии, материали - МТМ ' 23, зимна сесия, Боровец, 8-11 март, 2023 20-и Международен научен конгрес (зимна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 23"
Боровец, 8-11 март, 2023

 
3-та Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2022, Варна 3-та Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2022
Варна, 26-28 септември, 2022

 Casting Area:   главна страница       леярски общности       леярни       материали и машини       изследвания и образование       форуми       връзки       обяви
Spajic d.o.o., Serbia, www.spajic.com

Spajic d.o.o. - Serbia

A unique and fast-growing company in Serbia. Production of high quality steel fibers, cut wire steel shots, steel round / angular abrasives and heavy duty machines for steel fiber / shots fabrication.

www.spajic.com
Nizhnekamskneftekhim - one of the largest petrochemical companies in Europe

Nizhnekamskneftekhim is one of the largest petrochemical companies in Europe, occupies a leading position in the production of synthetic rubbers and plastics in the Russian Federation.  www.nknh.ru
Гомельский литейный завод Центролит - Беларусь

Гомельский литейный завод Центролит - Беларусь
Крупнейшее предприятие Беларуси, специализирующееся на производстве литых изделий из серого и высокопрочного чугуна.  www.glz-centrolit.by
Bentonite-Russia, bentonite clay and powders for foundries and metallurgical industry
JV UzAuto-INZI LLC, www.uzinzi.uz
ReactChem Co., Ltd.-China, World renown manufacturer of specialty solvent for the foundry industry, www.reactchem.com
ReactChem Co., Ltd. - China
World renowned manufacturer and supplier of
specialty solvent used in the foundry materials: Triacetin (TA) and Propylene Carbonate (PC) which are
used as the hardener co-reactant in a no-bake (Alphaset) binder system, and Ethylene Glycol Diacetate (EGDA) and Dibasic Esters (DBE) which are used in the sodium silicate binder systems.
Mingxi Jinfeng Silicon Industry Co., Ltd. is a World renowned manufacturer of various materials for foundry industry, www.jnfco.com
Saglam Metal, Turkey, aluminium bronzes and hard copper alloys, sand moulding, gravity die, centrifugal and continous casting
Remeko Ltd. - Bulgaria, a representive of leading companies from Europe and USA, foundry materials, technical solutions and consulting in metalcasting, www.remeko.com
Акционерно Дружество Ремонтно Механичен Завод - 2001, РМЗ-2001, висококачествени отливки от чугун и стомана, www.rmz2001.com
Шандор ООД: внос и търговия на силови тиристори, 
		   диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за индукционни пещи и други съоръжения
представителство на чуждестранни производители, дистрибуция на леярски материали, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали, консултантска дейност
Метало-леярски истории

2009   2008   2007   2006   2005
2004   2003   2002   2001   2000

48-ми Международен конгрес по леене, Варна:
единствен и последен в индустриална
"завод до завод" България...

и

Част от интервю с Харалан Александров
(социален антрополог)
"Училището ни произвежда хора като груби чугунени отливки с много ръбове, които стават за зилове, а не за мерцедеси..."
Поглед.инфо, www.pogled.info

Светлана Велева:
Настъплението на невежия висшист