Тази част на CastingArea е в памет на Професор дтн. Георги Ангелов (22.04.1930 - 1.01.1993), Основател на Лабораторията по леене, ТУ-София.

6th Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, MME SEE 2025, June 4-7, 2025, Trebinje, Bosnia and Herzegovina 6-и Конгрес Металургия и материали - Югоизточна Европа - MME SEE 2025, Требине, Босна и Херцеговина, 4-7 юни, 2025
1-ви Конгрес MME SEE 2013, Белград, Сърбия
International Industrial Exhibition Metal-Expo 2024, Moscow, Russia 30-а Международна индустриална изложба Металл-Эxpo ' 2024, Москва, Русия, 29 октомври - 1 ноември, 2024
International Foundry Fair Fond-Ex 2024, Brno, Czech Republic Международен леярски панаир Fond-Ex, Бърно, Чехия, 8-11 oктомври, 2024
27-и Конгрес на химиците и технолозите на Северна Македония (СХТМ), 25-28 септември, 2024 27-и Конгрес на химиците и технолозите на Северна Македония (СХТМ), Охрид, Северна Македония, 25-28 септември, 2024 В Леярския сайт Леярски общности:  Национално научно-техническо дружество "Металолеене" към НТСМ, Съюз на леярите към ББКМ.


 Леярни: (обновяването е спряно)
 Алуком - Плевен,   Булхим - Сливен,  ИМЛТ АД - София,  Металик-Бисипи - Гъбене,   Метаком СЛЗ - Плевен,  Осъм - Ловеч,
 Рабър - Асеновград,   Центромет - Враца,  ЗММ-Драганово - Драганово,   Билбобул - Русе,  Метал-Експерт - Велико Търново,
 РМЗ-2001 - Пловдив,  ТТ-Технология - Плевен. Производители и търговци на леярски материали и съоръжения: (обновяването е спряно)
 Армекс Трейд - София,  Ремеко - София,  Телемат-Трейд - София,   Шандор - Пловдив.


 За студенти:  Технология на материалите - от Професор дтн. Николай Тончев.


 Английско-български речник:  Формовъчни материали, Формоване, Топене и заливане, Избиване и почистване, Дефекти.


 Конференции, конгреси, изложби:

 
24-та Международнa научна конференция Унитех ' 2024, Габрово 24-та Международнa научна конференция "Унитех ' 2024"
Технически университет - Габрово, 21-22 ноември, 2024
 
Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии, МИТ-2024 Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии "МИТ-2024"
БИЦ на Технически университет - София, 3-4 ноември, 2024
 
Русенски университет Ангел Кънчев, Годишна научна конференция, 25-26 октомври, 2024 63-та Научна конференция
Русенски университет "Ангел Кънчев", 25-26 октомври, 2024
 
- MachTech & InnoTech Expo
София, 1-4 октомври, 2024 ... MachTech & Metal  2012, 2013 и 2014
 
- 11-а Международна конференция по трибология - BalkanTrib ' 24
Технически Университет - София, 26-28 септември, 2024

 
78-и Международен технически панаир с Изложба Mашиностроене 2024, Пловдив, 25-28 септември, 2024 78-и Международен технически панаир - Международна изложба Mашиностроене 2024
Пловдив, 25-28 септември, 2024
 
4-та Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2024, Варна 4-та Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2024
Варна, 8-11 септември, 2024
 
21-ви Международен конгрес Машини, технологии, материали, МТМ ' 24, лятна сесия, Варна, 4-7 септември, 2024 21-ви Международен конгрес (лятна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 24"
Варна, 4-7 септември, 2024 ... Ретро: снимки от МТ ' 04

 
17-а Международна младежка научна конференция - Технически науки. Индустриален мениджмънт, Варна, 4-7 септември, 2024 17-а Международна младежка научна конференция "Технически науки. Индустриален мениджмънт"
Варна, 4-7 септември, 2024

 
Научна конференция Материалознание. Неравновесни фазови превръщания, Варна, 2-5 септември, 2024 10-а Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания"
Варна, 2-5 септември, 2024

 
12-а Международна научна конференция Техника. Технологии. Образование. Сигурност, Варна, 2-5 септември, 2024 12-а Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност"
Варна, 2-5 септември, 2024

 
- 26-а Mеждународна конференция "Материали, методи и технологии"
Бургас, 15-18 август, 2024

 
- 8-а Национална научна конференция с международно участие - TechCo 2024
Технически колеж - Ловеч, 28 юни 2024
 
- 22-ра Международна научна конференция "Мениджмънт и Инженеринг ' 24"
Созопол, 23-27 юни, 2024

 
- Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол" 2024
Созопол, 10-14 юни, 2024

 
- 13-а Mеждународна научна конференция "Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2024"
Технически Университет - София, филиал Пловдив, Пловдив, 16-18 май, 2024

 
29-а Международна научно-техническа конференция Металолеене 2024 29-а Международна научно-техническа конференция "Металолеене 2024"
Плевен, 17-19 април, 2024 ... Ретро: научни доклади и снимки от леярските конференции в Ловеч 2000, 2002, 2005 и 2008

 
19-а Mеждународна научна конференция, ЦДО на Международно висше бизнес училище, София, 12-13 април, 2024 19-а Mеждународна интердисциплинарна научна конференция
ЦДО на Международно висше бизнес училище (МВБУ) - София, 12-13 април, 2024

 
21-ви Международен конгрес Машини, технологии, материали - МТМ ' 24, зимна сесия, Боровец, 6-9 март, 2024 21-ви Международен конгрес (зимна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 24"
Боровец, 6-9 март, 2024

 Casting Area:   главна страница       леярски общности       леярни       материали и машини       изследвания и образование       форуми       връзки       обяви
Yonghong Foundry Machinery Co., Ltd. - China, Sand moulding machines, Pouring machines, Sand mixers, Post-processing equipment
Yonghong Foundry Machinery Co., Ltd. - China
Renown manufacturer of sand mixers and moulding machines, pouring units, and post-processing equipment.  www.yonghongbq.com
Spajic d.o.o., Serbia, www.spajic.com

Spajic d.o.o. - Serbia

A unique and fast-growing company in Serbia. Production of high quality steel fibers, cut wire steel shots, steel round / angular abrasives and heavy duty machines for steel fiber / shots fabrication.

www.spajic.com
Гомельский литейный завод Центролит - Беларусь

Гомельский литейный завод Центролит - Беларусь
Крупнейшее предприятие Беларуси, специализирующееся на производстве литых изделий из серого и высокопрочного чугуна.  www.glz-centrolit.by
BRICS Foundry Association
ReactChem Co., Ltd.-China, World renown manufacturer of specialty solvent for the foundry industry, www.reactchem.com
ReactChem Co., Ltd. - China
World renowned manufacturer and supplier of
specialty solvent used in the foundry materials: Triacetin (TA) and Propylene Carbonate (PC) which are
used as the hardener co-reactant in a no-bake (Alphaset) binder system, and Ethylene Glycol Diacetate (EGDA) and Dibasic Esters (DBE) which are used in the sodium silicate binder systems.
Mingxi Jinfeng Silicon Industry Co., Ltd. is a World renowned manufacturer of various materials for foundry industry, www.jnfco.com
Sustainable Industrial Processing Summit and Exhibition - SIPS 2024, October 21-25, 2024, Crete, Greece
Saglam Metal, Turkey, aluminium bronzes and hard copper alloys, sand moulding, gravity die, centrifugal and continous casting
MTM Expo Shanghai, Metallurgy, Casting, Forging, Furnaces, Refractories, Steel Tube and Wire, December 18-20, 2024, Shanghai, China

MTM Expo Shanghai 2024
Metallurgy, Casting and Forging, Non-ferrous Metals, Industrial Furnaces and Refractories, Tube and Wire.
December 18-20, 2024, Shanghai, China
International Trade Fairs for Metallurgy, Metal Casting, Wire and Tube, Machinery, Technology and Products, Metallurgy.Russia / LitMash.Russia 2025, June 3-5, 2025, Moscow, Russia
Remeko Ltd. - Bulgaria, a representive of leading companies from Europe and USA, foundry materials, technical solutions and consulting in metalcasting, www.remeko.com
Акционерно Дружество Ремонтно Механичен Завод - 2001, РМЗ-2001, висококачествени отливки от чугун и стомана, www.rmz2001.com
Шандор ООД: внос и търговия на силови тиристори, 
		   диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за индукционни пещи и други съоръжения
представителство на чуждестранни производители, дистрибуция на леярски материали, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали, консултантска дейност
Метало-леярски истории

2009   2008   2007   2006   2005
2004   2003   2002   2001   2000

48-ми Международен конгрес по леене, Варна:
единствен и последен в индустриална
"завод до завод" България...

и

Част от интервю с Харалан Александров
(социален антрополог)
"Училището ни произвежда хора като груби чугунени отливки с много ръбове, които стават за зилове, а не за мерцедеси..."
Поглед.инфо, www.pogled.info

Светлана Велева:
Настъплението на невежия висшист