Тази част на CastingArea е в памет на Професор дтн. Георги Ангелов (22.04.1930 - 1.01.1993), Основател на Лабораторията по леене, ТУ-София.

74th World Foundry Congress - Cast the Future, Busan, Korea South, October 18-22, 2020, www.74wfc.com 74th World Foundry Congress - "Cast the Future", Busan, Korea, October 18-22, 2020,   www.74wfc.com
9th Internatonal Congress of Metallurgists of North Macedonia IX Международен конгрес "Металургия, материали и околна среда", Охрид, Северна Македония, 7-10 май, 2020

 В Леярския сайт Леярски общности:  Национално научно-техническо дружество "Металолеене" към НТСМ, Съюз на леярите към ББКМ.


 Леярни:  Алуком - Плевен, Билбобул - Русе, Булхим - Сливен, ИМЛТ АД - София, Метал-Експерт и Сие - Велико Търново,
 Металик-Бисипи - Гъбене, Метаком СЛЗ - Плевен, Осъм - Ловеч, Рабър - Асеновград, РМЗ-2001 - Пловдив, ТТ-Технология -
 Плевен,  Центромет - Враца, ЗММ-Драганово - Драганово.


 Производители и търговци на леярски материали и съоръжения:  Армекс Трейд - София, Ремеко - София,
 Телемат-Трейд - София,  Шандор - Пловдив.


 За студенти:  Технология на материалите - от Професор дтн. Николай Тончев.


 Английско-български речник:  Формовъчни материали, Формоване, Топене и заливане, Избиване и почистване, Дефекти.


 Конференции, конгреси, изложби:

 
XIII международна младежка научна конференция, Технически науки, Индустриален мениджмънт
XIII международна младежка научна конференция "Технически науки. Индустриален мениджмънт"
Боровец, 11-14 март, 2020

 
XVII Mеждународна научна конференция, Цифровата трансформация - бизнес, образование, наука, София, 2020
XVII Mеждународна научна конференция "Цифровата трансформация - бизнес, образование, наука"
София, Център за дистанционно обучение към МВБУ, 20-21 март, 2020

 
- MachTech & InnoTech Expo 2020
София, 6-9 април, 2020     MachTech & Metal  2012, 2013 и 2014

 
- XХVII Международна научно-техническа конференция "Металолеене 2020"
Плевен, 21-23 април, 2020      Ретро: научни доклади и снимки от леярските конференции в Ловеч 2000, 2002, 2005 и 2008

 
- 9-та Mеждународна научна конференция "Техника, Технологии и Системи - ТехСис 2020"
Технически Университет - София, филиал Пловдив, 14-16 май, 2020

 
VIII Международна научна конференция Техника. Технологии. Образование. Сигурност, 8-11 юни, 2020, Боровец VIII Международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност"
Боровец, 8-11 юни, 2020

 
- Международна конференция "Дни на безразрушителния контрол" 2020
Созопол, 15-19 юни, 2020      Първо информационно съобщение

 
- 22-ра Mеждународна конференция "Материали, методи и технологии"
Бургас, 22-26 юни, 2020

 
- Национална конференция с международно участие - Сливен ' 2020
Технически университет София, Факултет и Колеж Сливен, 26-28 юни, 2020

 
Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания", Варна, 7-10 септември, 2020 VI Международна научна конференция "Материалознание. Неравновесни фазови превръщания"
Варна, 7-10 септември, 2020

 
- XVII Международен научен конгрес (лятна сесия) "Машини, технологии, материали - МТМ ' 20"
Варна, 9-12 септември, 2020     Ретро: снимки от МТ ' 04

 
Международен технически панаир Пловдив-2020, Международна изложба Mашиностроене Международен технически панаир - Международна изложба Mашиностроене 2020
Пловдив, 21-26 септември, 2020

 
Младежка научна конференция Машини, иновации, технологии, МИТ 2020 Младежка научна конференция "Машини, иновации, технологии - МИТ 2020"
БИЦ на Технически университет - София, 7-8 ноември 2020

 
Русенски университет Ангел Кънчев, Годишна научна конференция, Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето, 12-13 ноември, 2020 59-та Научна конференция "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето III"
Русенски университет "Ангел Кънчев", 12-13 ноември, 2020

 
Международнa научна конференция Унитех 2020, Технически университет - Габрово 19-та Международнa научна конференция "Унитех ' 2020"
Технически университет - Габрово, 20-21 ноември, 2020

 
13-та Международна конференция Авангардни Производствени Технологии, АМТ'2019, юни 26-28, 2019, Созопол 13-та Международна конференция "Авангардни производствени технологии" (АМТ'2019)
Созопол, 26-28 юни, 2019

 
Втора международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2019 Втора Международна конференция Метали, керамика и композити - ICMCC 2019
Варна, 25-27 септември, 2019

 
*** Ретро. 14 години от първите репортажи на Професор Доктор Инженер Цанка Дикова:
Япония 1, 2 и 3, Бахрейн, Германия, Малайзия, Франция, Индия, САЩ 1 и 2.

 Casting Area:   главна страница       леярски общности       леярни       материали и машини       изследвания и образование       форуми       връзки       обяви
Spajic d.o.o., Serbia, www.spajic.com

Spajic d.o.o. - Serbia

A unique and fast-growing company in Serbia. Production of high quality steel fibers, cut wire steel shots, steel round / angular abrasives and heavy duty machines for steel fiber / shots fabrication.

www.spajic.com
Скульптурная мастерская Арт-Кастингс, Минск, Беларусь, art-castings.com
Скульптурная мастерская Арт-Кастингс
Художественное литье бронзы на заказ. Изготовление скульптур, сувениров и ритуальных принадлежностей.  www.art-castings.com
JV UzAuto-INZI LLC, www.uzinzi.uz
Foundry Technology - UK is your global partner for supplying new and second hand foundry equipment, www.foundrytechnology.co.uk
ReactChem Co., Ltd.-China, World renown manufacturer of specialty solvent for the foundry industry, www.reactchem.com
ReactChem Co., Ltd. - China
World renowned manufacturer and supplier of
specialty solvent used in the foundry materials: Triacetin (TA) and Propylene Carbonate (PC) which are
used as the hardener co-reactant in a no-bake (Alphaset) binder system, and Ethylene Glycol Diacetate (EGDA) and Dibasic Esters (DBE) which are used in the sodium silicate binder systems.
Mingxi Jinfeng Silicon Industry Co., Ltd. is a World renowned manufacturer of various materials for foundry industry, www.jnfco.com
Remeko Ltd. - Bulgaria, a representive of leading companies from Europe and USA, foundry materials, technical solutions and consulting in metalcasting, www.remeko.com
Шандор ООД: внос и търговия на силови тиристори, 
		   диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за индукционни пещи и други съоръжения
представителство на чуждестранни производители, дистрибуция на леярски материали, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали, консултантска дейност
Edessa, Greece, picture-CastingArea.com
Hotel Kvarner, International Foundrymen Conference, Opatija, Croatia, picture-CastingArea.com
Метало-леярски истории

2009   2008   2007   2006   2005
2004   2003   2002   2001   2000

48-ми Международен конгрес по леене, Варна:
единствен и последен в индустриална
"завод до завод" България...

и

Част от интервю с Харалан Александров
(социален антрополог)
"Училището ни произвежда хора като груби чугунени отливки с много ръбове, които стават за зилове, а не за мерцедеси..."
Foundry Conference, Portoroz, Slovenia, on board of boat, picture-CastingArea.com
Поглед.инфо, www.pogled.info

Светлана Велева:
Настъплението на невежия висшист