БЪЛГАРИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ и ТЪРГОВЦИ на ЛЕЯРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОМПОНЕНТИ и СЪОРЪЖЕНИЯ
English versionАрмекс Трейд ЕООД, изключителен представител на заводи, произвеждащи огнеупори, водно стъкло, заваръчни флюси, електроди за електро-дъгови пещи, графитови и въглеродни блокове за доменни пещи, сребрист и черен графит на прах, каолини, огнеупорни и керамични глини, корунд, силициев карбид, мулити, боксити, калциево-алуминатни цименти, стомани, феросплави АРМЕКС ТРЕЙД ЕООД - София
Изключителен представител на заводи, произвеждащи огнеупори, водно стъкло, заваръчни флюси, електроди за електро-дъгови пещи, графитови и въглеродни блокове за доменни пещи, сребрист и черен графит на прах, каолини, огнеупорни и керамични глини, корунд, силициев карбид, мулити, боксити, калциево-алуминатни цименти, стомани, феросплави.

За контакти: Ангел Станев - Управител
ул. Ю.Гагарин 20, бл.154А / 68, 1113 София, тел.: (02) 8730038,  факс: (02) 8730323, office@armextrade.com
Ремеко ООД, представители за България на Elkem-Норвегия, Refratechnik-Германия, Boehm & Lange-Австрия, Silicon-Холандия, Novacast-Швеция, Ferro-Term-Полша, продукти за металолеенето, черната и цветна металургия, енергетиката, циментовата и минната промишленост, www.remeko.com РЕМЕКО ООД - София
Българо-шведска търговска фирма, представители за България на Elkem - Норвегия, Refratechnik - Германия,
Boehm & Lange - Австрия, Silicon - Холандия, Novacast - Швеция, Ferro-Term - Полша и други.
Висококачествени продукти за металолеенето, черната и цветна металургия, енергетиката, циментовата и минната промишленост.
remeko@remeko.com   www.remeko.com


6.07.2023, временно не се обновява.


АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, Асеновград  -  транспортни и потребителски полимерни опаковки, полимерни материали за селското стопанство, полиетиленово фолио за изработване на вакуумирани пясъчни форми за отливки чрез вакуумно формоване.

АСТО МЕТАЛ, София  -  сита за пресяване на формовъчни смеси.

АПРОНЕКС ООД, Габрово  -  силова електроника, инженеринг, автоматизирани системи за управление на технологични процеси, ултразвуково оборудване, лабораторно оборудване, проектиране на специализирано технологично оборудване по задание на клиента.

АДРИА РД ЕООД, Пазарджик  -  производител на инструменти - шприцформи, пресформи за леене под налягане на алуминиеви сплави и всички видове щанци за електрическата, електронната, фармацевтичната и военната промишленост


АРМЕКС ТРЕЙД ЕООД, София
Изключителен представител на заводи, произвеждащи огнеупори, водно стъкло, заваръчни флюси, изделия от графит (електроди за електродъгови пещи, графитови и въглеродни блокове за доменни пещи, сребрист и черен графит на прах), каолини, огнеупорни и керамични глини, корунд, силициев карбид, мулити, боксити, калциево-алуминатни цименти, стомани, феросплави и др.
Представяне в CastingArea.   Рекламодател в CastingArea: 2002-2015.

Със съдействието на Армекс Трейд ЕООД - участие на автора на Леярския сайт в Конференция ArtCast - Румъния:БЕНТОНИТ АД, Кърджали  -  леярски бентонит.

БМП БЛИЗНАЦИ ООД, Стража  -  изкупуване на алуминиеви отпадъци, претопяване на алуминий с капацитет 350-400 тона на месец, продажба на вторични алуминиеви сплави на блок.

БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА (БИГ) АД, Пловдив  -  проектиране и производство на инструментална екипировка - леярски модели, пресформи, шприцформи, щанци.

БЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, София  -  производител на песъкоструйни апарати и оборудване за почистване на чугунени, стоманени и алуминиеви отливки.

ВИДИЯ-В-04 АД, Видин  -  свредла за изработване на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, цветни метали, изкуствени материали и дърво.

ВСК КЕНТАВЪР - МАШТЕХМО ЕООД, София  -  работни облекла за защита от топлина и пламък, костюми за леяри и заварчици.

ВИКИНГ-Т, Пловдив  -  производство на работни облекла, внос на лични предпазни средства - професионални работни обувки, ботуши, ръкавици, височинна защита, антифони, защитни каски, дихателна защита, очила, аксесоари за индустрията и металолеенето.

ГИТ ИНЖЕНЕРИНГ СД - МАВЕРИК ЕТ, Габрово  -  комплексни участъци за топене на черни и цветни метали в индукционни тигелни пещи.
Представяне в CastingArea.

ГЕОРГИ ЛЯТЕВ ЕТ, Пловдив  -  производство на леярски модели от дърво, гипс, епоксидна / полиестерна смола и алуминиева сплав.

ГАМА ПРОЕКТ АД, Габрово  -  проектиране и изработване на инструментална екипировка - форми за леене на алуминий и цам, щанци, матрици, шприц-форми, бласт-форми.

ДИНАС АД, Сливен  -  добив на кварцити, производство на кисели набивни маси за индукционни пещи за топене на чугун, нисковъглеродни стомани и медни сплави, леярски кварцови пясъци, кварцово брашно, кварцит за производство на феросилиций и обезпрашен абразивен пясък за песъкоструене.

ДЕЛИМЕКС-СОФИЯ ООД, София  -  изработване на леярски модели и сърцеви кутии от дърво, пластмаса и алуминий, изработване чрез фрезоване на формообразуващи вложки за кокили за леене на алуминий и месинг, за пресформи за леене на алуминиеви сплави, за шприцформи и бласт-форми, изработване на гравирани релефни изображения вьрху метал и електроди за тяхното ерозиране.

ЕВРИКОМ ЕООД, Стара Загора  -  производство на парафин и церезин, смеси за изработване на восъчни модели за прецизно леене.

ЕТА МЕТАЛ ЕООД  -  търговия с феросплави и метали, консултантска и инженерингова дейност, собствено производство на формовани и пресовани легиращи добавки за цветната металургия, манганосъдържащи / желязосъдържащи таблети за легиране на алуминиевата стопилка, таблети за премахване на разтворените в алуминиевата сплав неметални включвания и водород, флюси за третиране на алуминиеви и медни сплави.

ИНДУКТЕХ, Габрово  -  индукционни пещи за топене на черни и цветни метали, ТВЧ лампови генератори за закаляване и термична обработка на метали, тиристорни генератори за обемно нагряване на метални заготовки.
Представяне в CastingArea.

ИКОМЕТ ЕООД, Разград  -  преработване на метални вторични суровини и производство на леярски алуминиеви сплави и лигатури, годишен капацитет
2400 тона сплави.

ИНЖЕНЕКС ООД, Пловдив  -  производител на електропещи и системи за вакуумно леене на цветни и благородни метали.

ИНТЕРЕКС ООД, София  -  вносител на конструкционна въглеродна стомана, легирана и нелегирана, на леярски и металургичен чугун.

КОЛОРИТА 51 ООД, София  -  леярска екипировка.

КАОЛИН АД, Сеново  -  кварцови пясъци.

КОМЕКС АД, Каспичан  -  огнеупорна керамика за леярни и термични цехове, термично обработен кварцов прах (маршалит), шамотни фракции и мертел, огнеупорни набивни маси, огнеупорни бетони, порести керамични филтри, първичен алуминий на блок.

КАЛДЕРИС АВСТРИЯ - ОФИС СОФИЯ, София  -  представителство на Calderys Austria GmbH, огнеупорни материали за леярското производство, черната и цветната металургия.
Представяне в CastingArea.

КАРДИНАЛ ЕООД, Бяла Слатина  -  производител на леярски калайдисани подпорки от нисковъглеродна стомана, калайдисване със сплав от 50% калай и 50% олово.

КРЕС-Д, Казанлък  -  леярска екипировка.

КОПЧЕВ и СИНОВЕ ООД, София  -  директен вносител на черни метали, чугунен пясък и др.

КЕРАМОСИЛИКАТ ООД, Троян  -  производство на термоустойчива и техническа керамика, керамични филтри за чугунолеенето, поти за топене на цветни метали, тигли и поти за топене на злато, сребро, платина и титан, магнезитови купелки за топене на злато, тигли за анализ на въглерод и сяра, ладии за определяне на въглерод и сяра, тръби за електрически пещи, дюзи за аргоно-дъгово заваряване, зъботехническа керамика.

КОМЕТЕХ ООД, София  -  графитизиращи модификатори за сив и сферографитен чугун, навъглеродители, окислителни и обезсярващи прахообразни смеси, порьозни тапи, леярски кофи, рециклирани електроди, графитови поти и тигли.

КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ СОФИЯ ООД, Кривина  -  сушене и фракциониране на кварцови пясъци.

КРИСТАЛ ХИМИЯ АД, Велинград  -  материали за металолеенето - фуранови смоли, фенолни смоли, резолни фенолформалдехидни смоли, катализатори.

ЛАКПРОМ АД, София  -  производител на бои, лакове, лепила, мазилки, за машиностроенето - епоксидни смоли и втвърдители за изработване на леярски пластмасови модели, защитни антикорозионни системи за черни и цветни метали, огнезащитни бои за метали и кабели, топлоустойчиви покрития, епоксидни и хлоркаучукови бои, лакове и грундове.

МАРС БЪЛГАРИЯ ООД, София  -  собственост на фирмата Аугуст Гундлах - Германия, леярски тигли и принадлежности за топене и леене на цветни метали, стопери и дюзи за стоманолеенето, високотемпературни влакнести алумосиликатни изолации за пещи.

МЕТАЛОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ - ИМСТЦХА-БАН, София  -  изследвания на макро- и микроструктурата на всички черни и цветни метали и сплави, измервания на микротвърдост, високотемпературни металографски изследвания, автоматичен количествен металографски анализ, окачествяване на ляти, пластично деформирани и заварени детайли, лабораторията е в състава на направление "Изпитвания и анализ".

МАРВЕЛ ООД, Пловдив  -  контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи, апаратура за определяне на физико-механичните свойства на материалите, микроскопи и принадлежности към тях, спектрометри.

МИНЕРАЛКОМЕРС ООД, Стара Загора  -  производител на аморфен силициев двуокис, течно водно стъкло за черната и цветна металургия, леярството и строителството.

МОРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ ООД, Варна  -  изключителен вносител на продуктите на Carboline Company, САЩ - антикорозионни, химически устойчиви, високотемпературни и противопожарни покрития, бои и материали.

НОРД ХОЛДИНГ АД, София  -  изкупуване и продажба на метален скрап - цветни метали, черни метали, феросплави.

ОРИГИНАЛ АД, Севлиево  -  леярска екипировка.

ОГНЕУПОРНИ ГЛИНИ АД, Плевен  -  добив на огнеупорни глини, кварцови пясъци, креда и карбонатни пълнители, инертни материали, минерални суровини за машиностроителната, керамичната и химическата промишленост, селското стопанство, строителството и козметиката, мляна глина и огнеупорна пръст за металолеенето.

ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД, София / Лозен  -  доставка на ултразвукова дефектоскопна апаратура, средства за капилярен безразрушителен контрол, консумативи за магнитен бeзразрушителен контрол, собствено производство на дефектоскопна апаратура, специализиран сервиз на всички видове дефектоскопна апаратура, доставка и сервиз на апаратура за определяне на химичния състав на металите, доставка на машини за тестване на опън, натиск и огъване на металите, представителство и оторизиран сервиз за портативни твърдомери.

ОПТОФОРМ ООД, Панагюрище  -  изработване на формообразуващи инструменти за производство на детайли от пластмаси, каучук и алуминиеви сплави, част от Оптикоелектрон Груп АД.

ПЛАСТИМО АД, Самоков  -  производител на експандиран полистирен на плочи и блокове с възможности за използване при изработването на леярски газифициращи се модели.

ПАЛКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, Габрово / София  -  вносител на стоманени дробинки, машини за почистване на отливки, резервни части.

ПМП ИНЖЕНЕРИНГ ООД, Пазарджик  -  леярска екипировка.

ПУЛИДО КОМЕРС ООД, Русе  -  моделна екипировка за машинно формоване в каси, високопресово безкасово формоване и за ръчно формоване, леярски модели, кутии за сърца и подмоделни плочи от съответстващите за предназначението им иглолистна дървесина, липа, шперплат, епоксидна / полиестерна смола и алуминиеви сплави, модели за отливки за химическата, хранително-вкусовата и циментовата промишленост, енергетиката, корабостроенето и тежкото инвестиционно машиностроене.
Представяне в CastingArea.

ПРЕВЕНТА ООД, София  -  вносител на лични предпазни средства и защитно облекло за България, ръкавици, каски ударозащитни, защитни екрани от полипропилен, антифони, дихателни прахозащитни маски, защитни облекла, костюми, манта и шуби, защитни обувки и ботуши, предпазни средства и защитно облекло за леяри и заварчици.

РУДМЕТАЛ АД, София  -  импорт-експорт на черни и цветни метали, огнеупори и други металургични материали.

РЕФРАКЕМ ЕООД, София  -  внос на суровини и консумативи за черната и цветна металургии - огнеупорни материали, феросплави и метали.


РЕМЕКО ООД, София
Българо-шведска търговска фирма, представители за България на Elkem - Норвегия, Refratechnik - Германия, Boehm & Lange - Австрия, Silicon - Холандия, Novacast - Швеция, Ferro-Term - Полша и други, висококачествени продукти за металолеенето, черната и цветна металургия, енергетиката, циментовата и минната промишленост, магнезиеви модификатори, графитизиращи модификатори, обезсярващи материали, навъглеродители, силициев карбид, огнеупорни набивни маси, огнеупорен бетон, пластичен материал за изграждане улеите на леярски пещи и защитни обмазки, изолационни материали, феросплави, керамични филтри, термодвойки, обмазки за леярски форми и сърца, смоли за леярски смеси, леярски софтуер и др.
Представяне в CastingArea.   Рекламодател в CastingArea: 2003-2015.

Със съдействието на Ремеко ООД - участие на автора на Леярския сайт в Конфреренция RaDMI 2009 - Сърбия:


Със съдействието на Ремеко ООД - участие на автора на Леярския сайт в Конфреренция IFC 2011 - Хърватска:РИМПЕКС ООД, София / Лесново  -  производител на огнеупорни бетони, набивни и торкретни маси, извършване на ремонти на различни топлотехнически съоръжения.

СИМЕКС ЛТД ООД, Пловдив  -  керамични леярски филтри, термични сонди, измервателни уреди за температурата на топене на металите.

СИЛИМЕКС ООД, Русе  -  производител на водно стъкло.

СММОЛДС ООД, Севлиево  -  изработване на инструментална екипировка - пресформи за леене под ниско и високо налягане, кокили, шприцформи, щанци и щампи.

СОВИС ООД, Шумен  -  леярска екипировка.

СПЕСИМА ООД, София  -  развитие и внедряване на специализирани системи за автоматизация, производство на роботи за хоризонтални машини за леене под налягане на цинк, магнезий и алуминий, част от Frech Group International - Германия.

СУПЕРСПЛАВ ООД, Пловдив  -  производител на маркови алуминиеви и цинкови сплави за металолеенето, цинкови анодни плочи за електрохимично поцинковане, цинкови аноди (протектори) за защита от корозия на корпусите на плавателни съдове и съоръжения, алуминиеви аноди (протектори) за защита от корозия на емайлирани водосъдържатели на бойлери.

ТРУД АД, Русе  -  производство на плътни и лекотегловни огнеупорни изделия и материали, огнеупорни тухли, огнеупорни маси и мертели, графито-шамотни изделия за металургията, металолеенето, машиностроенето, енергетиката и строителството.

ТЕХНОКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, София  -  производство на индукционни канални пещи за топене на цветни метали, съпротивителни пещи за топене на цветни метали с тигли от силициев карбид и графитошамот, съпротивителни камерни пещи за термообработка на метали, сушилни за леярски сърца.

ТЕХКЕРАМИК-М ООД, Мездра  -  производство на изделия от техническа керамика за металолеенето - леякови тръби за машини за леене с ниско налягане и противоналягане, леярски дюзи (бленди) за машините за леене на алуминий под високо налягане, керамични филтри, влакнести огнеупори за изолационни облицовки на термопещи, затворни тапи за топилни пещи за алуминий, предпазни втулки за потопяеми термодвойки, изолационни вложки за мъртви глави.


ТЕЛЕМАТ-ТРЕЙД ООД, София, с.Кривина
Официално представителство на чудестранни производители на леярско оборудване, дистрибуция на леярски материали от чуждестранни производители, продажба на отливки и резервни части, собствено производство на леярски материали, консултантска дейност.
Представяне в CastingArea.   Рекламодател в CastingArea: 2014-2016.


ТЕРЕМ-ХАН КРУМ ЕООД, Търговище  -  пресформи за леене с противоналягане, технологична екипировка за горещо щамповане и за студено-пресово щанцоване, режещи и контролно-измерителни инструменти.

ФИНТЕХМАШ АД, Пловдив  -  производител на инструменти - пресформи за леене под налягане на алуминиеви и цинкови сплави, шприцформи за пластмасови детайли, щампи.

ФРИЙКОМ-БГ ООД, София  -  търговия с неръждаеми стомани, ламарина, шевни и безшевни тръби, дебелостенни тръби, профилни тръби, пръти, заваръчен тел на пръчки и ролки, крепежни елементи, електросъпротивителни проводници марка Kanthal за промишлени пещи, електрически нагреватели от силициев карбид, термобиметални ленти.

ФЕРО 11 ООД, София  -  неръждаеми сита, чугунен и стоманен пясък, електроди за чугун, ролкови вериги.

ФОНДРИМА и КО ООД, Златарица  -  производство на алуминий на блок и на алуминиеви леярски сплави, търговска дейност с отпадъци от цветни метали и сплави.

ХИМАТЕХ АД, София  -  етилсиликат, калциев стеарат, безир, лепила за леярски сърца, антикорозионни покрития, силикони.

ХОФМАН КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, София  -  представител на компании от Германия, леярски тигли.

ХИМСНАБ НАИРИ ООД, Пловдив  -  търговия на едро и дребно с химически продукти и консумативи, леярски бентонит, защитно и работно облекло, лични предпазни средства.

ХЗ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД, Шумен  -  новолачна смола за плакиране на леярски пясъци.

ЧИНАР 93 - ГЕОРГИ САВОВ ЕТ, Русе  -  производство на дървени, алуминиеви и пластмасови модели за металолеенето, специализация в изработването на малки и на свръх големи модели.

ШАМОТ АД / ШАМОТ ЕЛ ПЕ 2007 ООД, Елин Пелин  -  производство на огнеупорни и изолационни материали за изграждане и ремонт на топлинни агрегати в металолеенето и металургията, шамотни огнеупорни изделия за пещи, топлоизолационни изделия, огнеупорни бетони, изделия от огнеупорни керамични влакна, мертели и фракции за изграждане на огнеупорна зидария.

ШОЛЦ БЪЛГАРИЯ АД, София  -  търговия със скрап от стомана и цветни метали, стоманени тръби, всички видове алуминиеви леярски сплави, част от групата на Scholz AG - Германия.


ШАНДОР ООД, Пловдив
Внос и търговия на силови тиристори, диоди, генераторни лампи, тиратрони и кондензаторни батерии за леярски индукционни пещи, за галванични цехове и ковашко-пресовото производство, хромиране, ТВЧ обработки, тролейбуси и др., доставка по поръчка на руски тиристори и аналози на западни фирми.
Представяне в CastingArea.

Със съдействието на Шандор ООД - участие на автора на Леярския сайт в Turkcast 2008 - Турция:ЗИЕСТО АД, Варна  -  леярска екипировка.Връзки към доставчици по e-mail-и. Информацията е непотвърдена и не се обновява!

БИСА-T ООД, София  -  технологична и инструментална екипировка за леярните и други области на промишлеността.

ДЕХОС - ХРИСТО САПАРЕВСКИ ЕТ, Самоков  -  производство на алуминиеви сплави.

МОД - МАН МП, София  -  проектиране и производство на нестандартно технологично оборудване и екипировка за машиностроенето, леярската промишленост, химическата промишленост и др.

ОПТИМУС ООД, Петрич  -  проектиране и производство на инструментално и нестандартно оборудване, матрици, прес-форми, бласт-форми, шприц-форми, щанци, щампи, леярски модели и кокили за алуминиеви отливки.


Българските леярни         2300 компании за материали и машини от цял свят         3200 леярни от цял свят         главна страница на CastingArea